Parterapi v/parterapeut Dorte Leth Petersen 7 strategier til et godt parforhold

7 strategier til et godt parforhold

Syv strategier til et godt parforhold

Forskning viser, at par, der har et godt parforhold lever længere og har det bedre. Både med sig selv og andre.

Læs her de syv (7) forskningsbaserede resultater til et bedre og mere kærligt parforhold, et bedre helbred ikke kun på kort, men også på længere sigt.

 

Hvis du er nysgerrig og gerne vil vide mere om de syv strategier til et godt parforhold – så læs med her.

Bonusinfo: Nogle af de par, jeg har i parterapi tager de syv strategier med på bilturen sydpå. Mens de kører ned af Autobahnen, læser passager højt for fører og sammen sætter I ord på, hvordan den konkrete strategi kommer til udtryk i jeres parforhold. Du kan jo prøve at se, hvad der sker, når I sammen fokuserer på helt konkrete og specifikke områder af netop jeres parforhold.

Så læs endelig med her og rigtig god sommerferie.

 

Syv strategier for et godt parforhold

 

 1. Forvent at lykkes som par

Forskere har konstateret, at par, der fastholder fokus og arbejder på, at parforholdet er en vigtig kilde til mange gode og positive oplevelser og erfaringer, som udgangspunkt står et godt og sikkert sted.

Undersøgelserne viste også, at når par arbejder henimod værdier og mål (dvs. vi finder ud af det her sammen), så betyder det større livsglæde og det minimerer følelsen af ensomhed i parforholdet. Hvorimod par, som er mere styret og fokuseret på at undgå noget oplever en større ensomhed og utryghed i parforholdet.

 

Par som vælger at række ud efter hinanden og arbejde med deres udfordringer i parforholdet i stedet for at undgå, ignorere eller lade som om, der ikke er nogen problemer, oplever et bedre, mere positivt og harmonisk parforhold.

 

 1. Vær optimistisk

Undersøgelserne viste desuden – og dét er ret interessant – at par, der som udgangspunkt har et positivt livssyn synes bedre stillet i parforholdet end par, der ”blot” har et positivt syn på parforholdet som sådan. De har og bruger deres positive livssyn til at arbejde med konflikter og har lettere ved ”at sparke dem af sig og sige; det går jo nok.

Essensen er her, at hvis parrets indstilling til et velfungerende parforhold er lidt for rosenrødt og for urealistisk, så vil der sandsynligvis kommer flere skuffelser end glæder.

 

 1. Vær fleksibel

I nogle parforhold bestemmer den ene part mere end den anden. Det skaber en unødvendig ubalance i parforholdet, at det kun er den ene part, der bestemmer og fager beslutninger. Det kan sagtens være, at det går i en periode, men efter al sandsynlighed vil den, der bestemmes over føle sig træt, udmattet, udkørt og til sidst ikke føle sig hverken set eller værdsat i parforholdet.

Når begge parter derimod udviser fleksibilitet, lydhørhed og er nysgerrige over for hinandens ønsker og behov, så vil I som udgangspunkt også opleve at have flere positive og færre negative følelser.

 

 1. Det er okay at sige MIG før VI

I visse parforhold sker der det, at den ene part ofrer sig for den anden. Det er som udgangspunkt ikke noget sundt mønster og skaber en usund dynamik i parforholdet, som kan betyde, at der opstår en afstand mellem jer.

Den gode kommunikation er den, hvor du italesætter dine følelser og behov. Og det samme gør din partner. I tager udgangspunkt i jer selv og taler derudfra. Så er du og I nemlig både mere tydelige, transparente og gætter ikke på, hvad partneren mon mener og tænker.

Forskere har fundet frem til fire hovedtræk, som kendetegner det gode parforhold:

 

 1. Vær åben om dine følelser
 2. Vis din hjertevarme
 3. Vis dine positive følelser
 4. Vær tydelig

 

Disse fire hovedtræk hjælper dig og din partner til  at være mere tydelige, når I taler sammen også om svære emner for her er du tydelig om hvem du er. Det betyder også, at du vil føle dig bedre tilpas, fordi du er som du er. Når samtalen er ærlig og kommer fra hjertet, vil I opleve mere optimisme, færre aggressioner, og I vil opleve, at I har en tillidsfuld relation.

 

 1. Gør noget for din partner

Det handler om at prioritere din partner – gøre noget, som du ved din partner bliver rigtig glad for og vil værdsætte . Effekten kan være, at du føler dig mere forbundet med din partner, at du oplever flere positive følelser og færre negative, og at det vil være med til at styrke og genfinde glæden og gnisten i jeres parforhold.

 

 1. Vær ikke hård ved dig selv

Accepter og elsk dig selv som den du er, du er god nok og dejlig nok, som du er netop fordi du er dig. Og accepter at alle også du begår fejl eller siger ting du fortryder – men så sig det højt til din partner.

 

 1. Rør ved din partner

Tag initiativ til og rør ved din partner, rør ved hinanden, hold i hånden, hold om hinanden, kys, elsk hinanden.

Det skaber både en større forbundethed og et bedre og rigere parforhold. Når du bliver rørt/berørt af din partner, giver det som oftest også en dejlig og intens følelse af at føle sig set, mødt, forstået og elsket som netop den, du er.

 

Oplever du at I har udfordringer i jeres parforhold, så kontakt mig her og vi finder en tid til  parterapi hos parterapeut Dorte Leth Petersen.

Du kan også læse om ensomhed i parforholdet i dette indlæg.

 

 

 

Pas på dig.

Pas på jer.

Kh Dorte