Parterapi hjælper med at få mere empati i parforholdet.

Manglende empati i parforholdet

Manglende empati i parforholdet

 

”Han føler ikke længere noget for mig og jeg føler mig meget ensom i parforholdet. Vi diskuterer højlydt og kan ikke tale om svære ting, han lukker helt af, når jeg prøver. Han ignorerer mine følelser, og det er virkelig svært for mig at være i. Jeg føler mig ikke set og heller ikke særligt elsket”.

I terapisessioner oplever jeg par, der lever i en slags kampzone, hvor ingen har lyst til at give sig. Der er simpelthen lukket helt ned for kontakt og intimitet, og ofte forsøger den ene eller anden at vise sin partner, hvor sårede de er – enten ved at såre eller håne tilbage. Parret er havnet et sted, hvor de begynder at handle på antagelser om hinanden og helt glemmer at spørge ind til hinanden – hvad handler det her egentlig om?

Luften kan være virkelig tyk af beskyldninger, der ryger frem og tilbage, rullen med øjnene og højlydte suk over den anden.

Mange oplever, at manglende empati i parforholdet bliver begyndelsen på at leve to adskilte liv, hvor det er svært at vise sin sårbarhed overfor hinanden af frygt for ikke at blive mødt eller måske ligefrem hånet. Når det sker, lukker vi følelsesmæssigt ned for den anden. Det kan opleves, som kvinden i terapien beskriver det: “Jeg føler mig meget ensom i parforholdet”.

I dette indlæg til bloggen kommer jeg ind på, hvilke faktorer der spiller ind, når der mangler empati i parforholdet. Hvad sker der, når empatien mangler? Hvad kan du, jeg og vi gøre for at arbejde på at få mere empati ind i parforholdet.

Dette indlæg handler om den manglende empati som et destruktivt mønster, der er kommet med tiden.

Men allerførst… hvad er empati?

Det får du svaret på lige her 😊

  • Empati, betyder at du evner at sætte dig ind i, hvad et andet menneske mærker, tænker og føler.

 

En person, der mangler empati har altså svært ved/mangler evnen til at sætte sig i den andens sted og er heller ikke særligt interesseret og nysgerrig efter at forstå, hvad der sker hos den anden.

Empati er vigtigt i et velfungerende parforhold – og for den sags skyld i alle sociale interaktioner. Empati bidrager nemlig til at skabe en god connection/forbindelse til andre og styrker parforholdet og relationer.

 

Hvorfor mangler der empati i parforholdet?

Det skyldes ofte flere faktorer. Jeg skriver her om nogen af de væsentligste:

Kommunikation: Manglende eller dårlig kommunikation i parforholdet leder ofte til manglende forståelse og empati for hinanden. Hvis du eller din partner har svært ved at udtrykke egne følelser, så kan det også være svært at lytte til partnerens følelser, sætte sig ind i hvad den anden føler og har brug for. Mange par oplever derfor, at det fører til misforståelser, konflikter og problemer der bare vokser i styrke og antal.

Bagage fra fortiden: Tidligere oplevelser og traumer kan også være en medvirkende årsag til, at det er svært at udvise empati. Hvis du eller din partner tidligere har oplevet svigt og traumer, så kan evnen til at udvise empati være mindre udviklet, end hvis du har haft en tryg opvækst. Du har måske erfaringer og strategier med dig, som gør det svært for dig.

Ubalance: Når du gentagne gange oplever ikke at blive forstået, ikke blive støttet og holdt om og af, så begynder du måske at overveje, om du overhovedet kan og vil forholdet mere. Der kommer en ubalance ind i jeres forhold, som kan være vanskelig at forholde sig til.

Stress og travlhed: Stress i hverdagen kan også være en medvirkende årsag til at reducere evnen til at udvise empati. Hvis du eller din partner er overvældet af arbejde, økonomiske bekymringer eller andre livsudfordringer, så er det svært at have tid, energi og overskud til at fokusere på din partners følelser og behov, når du selv er helt fyldt op.

Manglende selverkendelse: Nogle par kan opleve manglende empati, fordi de faktisk ikke er bevidste om deres egne følelser og behov. Hvis ikke du har indsigt og forståelse for, hvad du selv rummer, og hvilke følelser du har i spil, så er det endnu vanskeligere at forstå partnerens.

Mangel på fælles interesser og værdier: Andre par oplever betydelige forskelle i interesser, mål og sidst men ikke mindst værdier (hvad er vigtigt for mig/for os) og det kan gøre det svært at forstå og relatere til hinandens ønsker, perspektiver og behov.

Mangel på vilje: Nogle gange handler manglende empati om en mangel på vilje til at forstå og støtte sin partner. Dette kan skyldes en række personlige årsager, f.eks. egoisme eller en manglende lyst til at investere i parforholdet.

Optrapning af konflikter: Når du ikke føler dig forstået, set og hørt men måske ligefrem oplever ”jeg er ikke elsket”, så er det et rigtigt svært sted at være og derfor også svært at håndtere uoverensstemmelser og konflikter. Mange kan have en oplevelse af, at konflikterne bliver flere og tiltager i styrke. At det føles smertefuldt at være i parforholdet

 

Hvad sker der, når der mangler empati i parforholdet?

I parterapien oplever jeg, at mange par kommer, fordi 2 ting er gået i hårdknude. Den ene er, at parret oplever en stor og tiltagende følelsesmæssigt afstand til hinanden (disconnection) og den anden er manglende lyst, intimitet og nærhed.

Stor følelsesmæssig afstand: Mange par oplever, at de bliver og er disconnected fra hinanden. Hvis ikke du føler dig forstået eller støttet, så er din reaktion måske, at du trækker dig væk fra din partner og opbygger en skærmende mur omkring dig selv “hertil og ikke længere”. En mur der udelukkende har til hensigt at skærme og beskytte dig og dine følelser. I har pludselig mere fokus på at forsvare jer overfor hinanden end til at lytte til hinanden.

Ingen lyst, intimitet og nærhed: Empati er afgørende for lyst, intimitet og nærhed i forholdet. Hvis din partner ikke er i stand til at imødekomme og forstå dine følelsesmæssige behov, er noget af det første der ryger intimiteten, nærheden og lysten til hinanden.

 

Hvordan får jeg empati i mit parforhold?

Er der noget du og din partner aktivt kan gøre for at få mere empati i jeres parforhold?

Du finder her inspiration og ideer til, hvad du kan gøre for at arbejde med at få mere empati ind i parforholdet:

Kommunikation: Prøv at åbne op for en ærlig og kærlig kommunikation med din partner og fortæl hvad og hvordan du føler. Brug  gerne “jeg føler….jeg har brug for” her tager du ansvaret for dine egne følelser og bliver på din egen banehalvdel. I stedet for at sige, det er også dig der altid og aldrig gør …. Forklar hellere hvordan du har det, og hvordan du gerne vil have det i jeres forhold, hvordan du gerne vil føle dig mere forstået. Indrømmet – det er ikke nogen let samtale, men det er en vigtig samtale.

Lyt aktivt: Lyt nøje til din partners følelser, behov og perspektiver. Prøv at sætte dig ind i hvad din partner mærker, tænker og føler. Prøv at holde fokus på det sagte. Undgå  at gå i forsvarsposition med det samme for at forklare dig, dine holdninger og følelser. Gør du det alligevel, så vær åben og ærlig og sig hellere – hov der hoppede jeg vist lige over på din banehalvdel. Jeg går lige tilbage til min egen banehalvdel og taler derfra.

Selvudvikling/selvindsigt: Hvordan er dine egne færdigheder indenfor empati – hvordan synes du selv de er, kan de mon udvikles/justeres eller er de helt som de skal være?

Parterapi: Hvis I alligevel føler at tingene går i hårdknude, så overvej at søge professionel hjælp i form af parterapi. Jeg hjælper dig og jer med at identificere de følelser, der er i spil og gøre dem håndterbare. Det er også en god ide at se på hvilke tidligere erfaringer og overbevisninger, der forstyrrer jeres relation. Hvilke strategier har I med jer, og hvad beskytter I jer egentlig imod.

 

Hvilke spørgsmål stiller jeg i parterapien?

I parterapien vil I opleve, at jeg stiller spørgsmål som:

  • hvad skete der?
  • hvad skete der bagefter?
  • og derefter?
  • hvordan håndterede I det?
  • hvilke tanker fik du?
  • hvilke følelser kom du i kontakt med og hvordan håndterede du så lige dem?
  • hvad skete der så?

 

og rigtig mange flere spørgsmål. Alle spørgsmålene har det klare formål at I bliver bevidste om hvad sker der i mig og hvad sker der hos min partner, hvor er det at kæden hopper af.

Når vi får et sprog og begynder at kommunikere, så sker der noget i dynamikken i parforholdet. Vi får indblik og bevidsthed om, hvem vi er. Vi begynder også at forstå, hvorfor reagerer jeg sådan og du sådan. Når vi  forstår, hvad udfordringen handler om, så er det også meget nemmere at håndtere den.

Og så sker der det – vi begynder at kommunikere fra et helt andet sted med hinanden – begynder at forstå hinanden. Vi kan begynde at nærme os hinanden i stedet for at disconnecte/skabe afstand til hinanden.

Parforholdet er et af de mest fantastiske steder at ”træne” sin empati. Det er nemlig her, vi kommer i rigtig god nær-kontakt med vores virkelige jeg på godt og ondt. Mange synes, det er en udfordrende og krævende proces at genopbygge og få mere empati ind i parforholdet. Det er det også, og her spiller tid også ind. Ting tager tid, sagde en klog mand engang til mig. Effekten og resultatet af i fællesskab at arbejde på jeres udfordring, betyder et mere kærligt, ærligt og tilfredsstillende parforhold.

Klik her for at læse mere om parterapi: Parterapi i Holbæk

 

Pas godt på dig.

Pas godt på jer.

Kh Dorte