Servicetjek af parforholdet ved parterapeut Dorte Leth Petersen

Servicetjek af parforholdet

Servicetjek af parforholdet

 

Et servicetjek af parforholdet er til jer, der ikke oplever nogen akut krise men har et ønske om at forebygge problemer og udfordringer. Et servicetjek er en rigtig god måde løbende at vedligeholde og pleje sit parforhold – tage det alvorligt og undersøge om I har de samme forventninger til forholdet, eller der er områder, I gerne vil have mere opmærksomhed på.

Servicetjek af parforholdet giver også god mening der, hvor I egentlig har det meget godt med hinanden, men er kommet til et punkt i jeres samliv, hvor I er nysgerrige på at udvikle jer og jeres intimitet. Parforholdet er måske gået lidt i stå og trænger til et boost.

Nogle par kommer til servicetjek som opfølgning på et forløb i parterapi. Det er ofte par, der gerne vil tjekke ind hos hinanden i forhold til om det aftalte nu også fungerede – var det nemmere eller vanskeligere end forventet at forandre uhensigtsmæssige mønstre. Hvad fungerer rigtig godt, og hvad fungerer overhovedet ikke. Er der behov for justeringer og ændringer f.eks. i måden at tale sammen på, eller virkede alt som parret havde talt om i terapien.

For andre par føles det lettere og mere “proces drevet” at gå til en parterapeut med udgangspunkt i at bestille et servicetjek af parforholdet:

 

Vi har sådan set ingen rigtig store problemer,

men vil gerne arbejde på at blive bedre til

at kommunikere, lytte og forstå hinanden”.

 

eller parret der til den første session, sagde det meget kort:

 

Prevention is better than cure”.

 

Dette par var optaget af at få redskaber til at håndtere og tackle konkrete situationer. De ville også gerne have fokus på at bevare gnisten mellem dem.

Et Servicetjek af parforholdet tager altid afsæt i, hvad I som par har af ønsker og behov. Hvad er det, I gerne vil og ønsker?

Så er du blevet mere nysgerrig på emnet, så læs gerne videre her.

 

Hvad går Servicetjekket ud på?

 

 • Forebyggelse:

En måde at forebygge er at skabe gode vaner, som I gentager f.eks. en gang om ugen. På skift stiller I hinanden spørgsmål som;

 • Hvordan har jeg været som partner i denne uge?
 • Har jeg haft tid nok til dig?
 • Har du et ønske til mig, som jeg kan have fokus på i næste uge?

 

Et godt parforhold handler om at investere tid og ressourcer, at afsætte tid til at tale sammen, være sammen, se hinanden i øjnene, kysse og fortælle hvad du værdsætter hos din partner. Hvilke forventninger har du og din partner til hinanden om støtte, nærhed og intimitet?

Når I oplever nærhed, så opstår der nemt kærlige følelser, I oplever tillid til hinanden og finder det trygt at være sammen, hvilket er med til at gøre det nemmere, når der er forhindringer, der skal overvindes.

 

 • Øget bevidsthed:

Et servicetjek betyder også, at I retter opmærksomheden hen på, hvor jeres forhold er stærkt, godt og givende. I har ved servicetjekket også mulighed for at undersøge, hvor I er mindre gode til at støtte hinanden. Den øgede bevidsthed er med til at skabe en endnu bedre og kærlig forståelse af jer selv og hinanden.

 

 • Kommunikation:

I  sessionen arbejdes med redskaber til, hvordan I kan forbedre og udbygge jeres kommunikation, så I bliver bedre til at være tydelige, få sagt til og fra på en god og sund måde. Det handler nemlig om dels at skabe tillid i relationen dels tage ansvar for sig selv og dermed fortælle hvad du føler og har brug for. Det er et rigtig godt udgangspunkt for en dialog.

 

 • Forslag til forbedringer:

Mange par ønsker mere nærhed og intimitet og oplever, at det er svært at få plads til i en travl og hektisk hverdag. Prøv at afsætte en konkret dato i kalenderen, en dato kun til jer to. Aftal at når I kommer hjem fra job, så spørg ind til hinandens dag. Arranger sjove og hyggelige dates med hinanden, gå tur hånd i hånd, lav hyggelige overraskelser for hinanden.

 

 • Forandringer:

Alle parforhold gennemgår forandringer over tid. Det kan være forandringer som flytning, jobskifte, uddannelse, børn der kommer til eller flytter hjemmefra. Forandringer der gør, at I skal “genopfinde” jer selv og finde frem til en ny måde at være i parforholdet. Det kan lade sig gøre. Et vigtigt skridt på vejen er dialogen – om hvilke tanker og ønsker I har til fremtiden.

 

 • Individuel udvikling:

Til servicetjek skabes et rum, hvor der er god plads til at sætte ord på de udfordringer, bekymringer og overvejelser, I hver i sær måtte gå med. Det kan være, at den ene af jer er i en eksplosiv udvikling både fagligt og personligt, og den anden føler sig efterladt og forvirret. Det er rigtig vigtigt at få italesat bekymringer og eventuel frygt – at få sat ord på hvad rører sig, hvad bekymrer og hvad er der brug for. Det handler om at skabe tryghed for hinanden.

 

 • Styrke parforholdet:

Servicetjek af parforholdet er med til at styrke parforholdet. I har valgt at afsætte tid til at pleje og tage ansvar for de områder i jeres parforhold, der måtte kræve ekstra opmærksomhed. Det er med til at styrke parforholdet.

 

 • Virker det?

Det korte svar er JA, det virker. Undersøgelser har vist, at parterapi virker rigtig godt. 7 ud af 10 par, der indgik i et længere forløb fik et væsentligt bedre parforhold. Parret var i stand til at håndtere udfordringer på en væsentlig bedre og mere sund måde end uden parterapien. Så ja, det er en investering i mere livskvalitet og balance i parforholdet.

 

 

Klik her for at læse mere: Servicetjek

Klik her for at booke en tid: Tidsbestilling 

og husk jeg kører også ud til jer i en radius af 50 km. fra Holbæk.

 

 

Pas godt på dig.

Pas godt på jer.

Kh Dorte