Parterapi v/parterapeut Dorte Leth Petersen

Skab balance i parforholdet

Skab balance i parforholdet

I dette indlæg dykker jeg ned i to vigtige områder, som kan hjælpe jer med at skabe balance i jeres parforhold. Forskning har vist, at der er to essentielle områder, som kan være med til at styrke parforholdet:

 

  • Prioriter alenetid med din partner

Par, der prioriterer og afsætter alenetid til og med hinanden og par, der oftere ser på hinanden undgår typisk at lade sig distrahere af andre og andet.

 

  • Sæt tid af til at spørge ind til din partners dag

Forskning har også vist, at par, der hver dag sørger for at tjekke ind hos hinanden og spørge “hvordan har din dag været?” implicit arbejder med at styrke parforholdet. I udveksler nemlig værdifuld viden om hinanden om, hvordan I har det lige nu og tjekker også følelsesmæssigt ind i forhold til hinanden. Det skaber større intimitet og mere nærvær i parforholdet.

Så husk at spørge ind til hinanden hver dag.

 

I indlægget kommer jeg ind på fem områder, som er med til at styrke parforholdet og med til at I connecter bedre med hinanden.

 

Rummelighed

Rummelighed i et parforhold handler om at give plads både til sig selv og sin partner. Det indebærer at lytte med åbenhed og uden fordomme, at forstå og acceptere forskelligheder i jeres personlighed, interesser og behov. Rummelighed handler også om at rumme de positive og negative følelser, der opstår i et parforhold. Når vi er rummelige, tillader vi hinanden at være os selv, hvilket er med til at skabe og understøtte tryghed og tillid. Rummelighed kræver, at vi er villige til at arbejde med vores egen tolerance og empati og er villige til at indgå et kompromis, når det er nødvendigt.

 

Ligeværd

Et af de mest fundamentale elementer i et sundt og balanceret parforhold er anerkendelsen af, at begge parter er lige meget værd. Dette princip handler om at respektere hinandens meninger, holdninger, følelser og behov som ligeværdige. Vi er lige meget værd, jeg er ikke mere værd end du er, du er ikke mere værd end mig. Vi er ligeværdige. Når vi stræber efter det og efterlever det i parforholdet og andre relationer, så undgår vi rigtig mange konflikter og magtkampe og skaber  i stedet for en grobund for en sund, respektfuld og ligeværdig dialog. Det indebærer så også, at ingen af parterne dominerer den anden eller føler sig domineret og underkendt. Begge parter tager lige meget ansvar for parforholdets trivsel. Når vi værdsætter og respekterer hinanden som ligeværdige partnere, er vi i stand til at opbygge en stærkere, mere harmonisk og kærlighedsfyldt relation.

 

Stå på mål for sig selv og tage ansvar

At stå på mål for sig selv indebærer at være autentisk og ærlig omkring, hvem man er, og hvad man ønsker i forholdet. Det handler om at være klar over sine egne behov og grænser, og at kommunikere disse klart og kærligt til sin partner. Det indebærer også at tage ansvar for sine egne handlinger og følelser, i stedet for at bebrejde sin partner for udfordringer og problemer. Når vi tager ansvar for os selv, viser vi modenhed og integritet, hvilket bidrager til et mere respektfuldt og balanceret parforhold.

 

Accept

Accept er en essentiel del af ethvert forhold. Det betyder at erkende og respektere sin partner for den, partneren er, uden at forsøge at lave om på vedkommende. Du kan spørge dig selv, om du forelskede dig i din partner med det formål at ændre partneren? eller faldt du lige netop for din partner, fordi I var forskellige?

Accept indebærer desuden en forståelse og accept af, at ingen er perfekte. Når vi accepterer vores partner, som den partneren er, skaber vi en mere kærlig og støttende atmosfære, hvor begge parter kan føle sig værdsat og elsket. Accept betyder også at arbejde med og ikke imod hinandens forskelligheder for at styrke og udvikle parforholdet.

 

Intimitet og nærvær

Planlæg og afsæt tid til at skabe et erotisk råderum, I bestemmer hvad der skal ske, det er helt op til jer, benyt også tiden til at udforske og spørge nysgerrigt ind til hinandens ønsker.

 

Balance

Balance i et parforhold kræver også en bevidst indsats og vilje til at arbejde med sig selv. Ved at være rummelige, anerkende hinandens ligeværd, tage ansvar for sig selv og acceptere vores partner, kan vi skabe et sundt og harmonisk parforhold og sammen arbejde på at skabe en dyb og varig forbindelse/connection, som begge parter kan trives i og vokse med.

Du kan nemlig ikke være den “rigtige” for den forkerte partner.

Hvis du er blevet mere nysgerrig på, hvad du og I kan gøre, er her en lille øvelse til jer.

 

Parøvelse

I skriver hver især en liste, der begynder med sætningen:

 

Det gør mig glad, når du ….

 

Du skriver så mange sætninger, du har lyst til, og det samme gør din partner. Derefter bytter I lister og læser, hvad I hver især har skrevet.

 

Sådan gør I

1) Hver aften læser I en af jeres egne sætninger højt for partneren.

2) Du fortæller her specifikt, hvad der vil gøre dig glad.

3) Når din partner så gør det, du bliver glad for, så husk at sige tak og anerkend din partner for indsatsen – og vær glad.

4) Læg mærke til, om der sker noget nyt mellem jer, når I sætter fokus på, det der gør mig glad.

 

Rigtig god fornøjelse med parøvelsen.

 

Du kan også læse meget mere her: Hvad betyder balance i parforholdet

 

Hvis du og I oplever, at det alligevel er svært at skabe en god balance i jeres parforhold, så klik her og læs, hvad parterapi kan gøre for dig og jer.

 

Pas godt på dig.

Pas godt på jer.

Kh Dorte